Pestovanie CBD na Slovensku, je CBD povolené na Slovensku?

Je CBD povolené na Slovensku? 

Napriek mnohým overeným benefitom CBD produktov pre zdravie človeka, ich antidepresívnym, antibakteriálnym, protizápalovým, analgetickým a anxiolytickým účinkom, mnohí ešte stále váhajú s ich kúpou, vzhľadom na nejednoznačnosť legislatívy. I keď CBD nemá psychoaktívne účinky a nespôsobuje závislosť, jeho legalizácii predchádzali zdĺhavé procesy. Od 1.mája 2021 však bolo CBD konečne vyradené zo zoznamu psychotropných látok, kam ani nikdy patriť nemalo, a je tak na Slovensku legálne ho kupovať i užívať. Sme tak na jednej vlne so štátmi Európskej únie. 

Aké má CBD účinky? 

CBD v podobe olejov či kvetov môže priniesť úľavu pri mnohých fyzických i psychických ťažkostiach. Mnohým užívateľom sa osvedčilo pri problémoch s nespavosťou, depresiou či úzkosťami. Nápomocné môže byť i pri zápalových a kožných ochoreniach, či poruchách autistického spektra. Môže uľaviť od bolesti či kŕčov, a tak zlepšiť kvalitu života pacientov s epilepsiou, Tourettovým syndrómom či Parkinsonovou chorobou alebo ženám počas menštruácie. CBD produkty môžu však byť prospešné i pre ľudí s vysokým krvným tlakom, ktorý môžu pomôcť pri pravidelnom užívaní výrazne znížiť.

Ako je to s CBD olejmi a kvetmi? 

V roku 2019 boli CBD výrobky ako napríklad CBD oleje označené Európskym úradom pre bezpečnosť za ,,novú potravinu“. Či budú tieto ,,nové potraviny“ zaradené do únijného zoznamu a povolené, je ešte v procese schvaľovania. Za tieto potraviny sa však nepovažujú výrobky, ktorých obsah THC je nižší ako 0,2%. Do tejto kategórie tak spadajú aj oleje s plným spektrom či niektoré CBD kvety. 

Oficiálne sa však napriek tomu CBD produkty na Slovensku nesmú predávať s účelom konzumácie. Pri produktoch u rôznych predajcov preto nájdete tieto produkty s popisom určenia na zberateľské, kozmetické, výskumné účely či na ďalšie technické spracovanie. 

unnamed-13_1

Pestovanie CBD na Slovensku

CBD sa získava z rastliny konope pomocou pokrokových extrakčných metód, najmä extrakciou oxidom uhličitým. Pestovanie konope na Slovensku s cieľom výroby CBD produktov je možné, avšak je nevyhnutné najprv získať potrebné povolenie a dodržať všetky oficiálne štandardy kvality. O tom, čo všetko je potrebné zabezpečiť pre získanie povolenia, sa môžete informovať na Ministerstve poľnohospodárstva. Každý, kto toto povolenie získa a začne s pestovaním, je zo zákona povinný prijať opatrenia na zamedzenie zneužívania kanabisu a výroby omamných a psychotropných látok. 

Podnikateľ musí spĺňať podmienky v zákone č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov vrátane Nariadenia vlády SR č. 488/2012 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb (§2,§8 a §10). 

Dôležité však je aj to, aby ste boli rovnako oboznámený i s príslušnými smernicami Európskej únie, na ktoré vyššie uvedené predpisy odkazujú. 

unnamed_1

Grant od Európskej únie 

Na pestovanie konope (a následnej extrakcie a spracovania CBD) na Slovensku môžete dokonca získať finančnú podporu od Európskej únie

Povolené sú len niektoré odrody 

Dôležité je však podotknúť, že nie všetky odrody konope je možné pestovať na Slovensku, na vybrané odrody vám potvrdenie jednoducho nebude vydané. Zoznam odrôd, ktoré vám môžu byť schválené, nájdete na stránke Ministerstva poľnohospodárstva. Aktualizovaný je každý rok podľa platnej legislatívy. Povolené sú len konkrétne druhy so stopovým množstvom psychoaktívneho THC, do 0,2%. Späť do obchodu