Reklamačný formulár

Reklamačný formulár

Internetového obchodu ninaru.sk

 

Marek Brnušák - ninaru.sk, 02744 Tvrdošín, Cintorínska 484/10, Slovenská republika

Zákazník

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady:

 

 

______________________________________________________________________________

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:

□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny

 □Iné..............................................................

 

V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

V .................................... dňa: …………………

 

............................................

Podpis zákazníka

 

Súbor na stiahnutie  

Reklamačný formulár

Späť do obchodu